โปรโมท App มือถือผ่าน Universal App Campaigns

universal-app-campaign

Universal App Campaigns คือแคมเปญรูปแบบหนึ่งของ Google Adwords ที่ช่วยให้เจ้าของ Application สามารถโปรโมท Application ของตัวเองเพื่อเพิ่มจำนวนการติดตั้งได้ โดยแคมเปญประเภทนี้ ระบบจะทำการกระจายโฆษณาออกไปยังเครือข่ายต่างๆของ Google และเมื่อผู้ใช้เห็นโฆษณานั้นแล้วสามารถกดที่โฆษณาเพื่อเข้าสู่หน้าการติดตั้งได้เลย

*Universal App Campaigns ยังใช้ได้เพียงแค่ App ที่เป็น Android เท่านั้น  (1 Jun 2016)

**Universal App Campaigns สามารถใช้บน iOs ได้แล้ว (20 Sep 2016)

โดยรูปแบบการทำงานของ Universal App Campaign ไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแค่ผู้ลงโฆษณาใส่ชื่อและข้อมูลของ Application ที่ต้องการโปรโมท (ต้องเป็น Application ใน Android เท่านั้น) แล้วใส่งบประมาณรายวันหลังจากนั้นให้ทำการกำหนดภาษาและประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ Application นั้นๆ เพียงเท่านี้ระบบก็จะทำการ Optimize เพื่อให้เกิดการติดตั้งมากที่สุดในงบประมาณที่เรากำหนดเอาไว้

โดยแคมเปญแบบ Universal App Campaign นั้น ผู้ลงโฆษณาจะต้องกำหนด ราคาต่อ 1 การติดตั้ง (Cost per Install) เอาไว้เป็นราคาเป้าหมาย โดยที่ระบบจะพยายาม Optimize ให้ได้ราคาที่ใกล้เคียงกับ CPI นี้ให้มากที่สุด

ตำแหน่งของโฆษณาแบบ Universal App Campaigns

คราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราทำโฆษณาแคมเปญแบบ Universal App Campaigns แล้วโฆษณาของเราจะไปโพล่ที่ไหนบ้าง โดยหลักๆแล้วจะมีอยู่ 5 ตำแหน่งด้วยกันที่โฆษณาสามารถแสดงได้และทั้ง 5 ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่แสดงอยู่บน Mobile เท่านั้น คือ

  1. Google play: โฆษณาจะแสดงใน App Store ของ Android นั่นก็คือ Google Play โดยจะแสดงเมื่อผู้ใช้ทำการค้นหา App และโฆษณาก็จะแสดงเมื่อคำค้นหานั้นเกี่ยวข้องกับ App ที่ลงโฆษณาเอาไว้
  2. Google Search: ระบบจะพยายามจับคู่ระหว่างคำค้นหาเข้ากับ App ของเรา โดยวิเคราะห์ว่าคำค้นหาใดบ้างที่มีความหมายใกล้เคียงและสื่อถึง App ที่เราโปรโมทอยู่ หลังจากนั้นจึงแสดงโฆษณาในคำค้นหานั้นๆ
  3. Google Display Network: แน่นอนว่าโฆษณาสามารถแสดงในเครือข่ายดิสเพลย์ได้ด้วย โดยจะพยายามจับคู่ระหว่างเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ App ที่มีกำลังโปรโมทอยู่
  4. Application อื่นๆ: แสดงโฆษณาใน Application อื่นๆที่อยู่ในหมวดเดียวกันหรือมี Content ของ App ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะต้องเป็น App ที่อยู่ในเครือข่ายของ Google Androit เท่านั้นด้วย
  5. Youtube: แน่นอว่า Youtube ก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายของ Google เช่นกันซึ่งถ้าเปิดด้วย Mobile ก็มีโอกาสที่จะเห็นโฆษณาแบบ Universal App Campaign ด้วย โดยโฆษณาจะแสดงในเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับ App นั้นๆและต้องเป็นการเปิด Youtube บน Mobile ด้วย

Related Post